Podróż dokoła całej ziemi. Z pewnością każdy zna jakieś ładne miejsca, które warto dzisiaj odwiedzić ze względu na historię oraz inne walory turystyczne. Są to jednak sprawdzone przykłady,